CBP

Cilj GÉANT projekta jeste da omogući naprednu saradnju naučno-istraživačkih zajednica širom Evrope i unapređenje svih aspekata evropskog naučno-istraživačkog i obrazovnog umrežavanja. Ona obuhvata 40 miliona pojedinačnih korisnika sa 8000 institucija iz 40 zemalja.

CBP task, koji se u okviru GÉANT projekta zove NA3/T2 (Network Activity 3 Task 2) predstavlja deo GÉANT projekta koji za cilj ima da krajnjim administratorima u okviru kampus okruženja pruži rešenje za najčešće probleme sa kojima se susreću.

Dokumenta nastaju kroz CBP proces koji obuhvata formiranje radnih grupa, odabir teme i pravljenje dokumenta.

Radnoj grupi može doprineti svako ko je zainteresovan za učešće u CBP aktivnostima a prijava se vrši slanjem email-a ili online registracijom.

Više o GÉANT projektu možete pronaći ovde.

CBP dokumenta ostalih NRENova možete pronaći na GÉANT CBP stranici.

Cilj CBP aktivnosti u okviru kampusa Univerziteta u Beogradu jeste da se ojača saradnja između članica Univerziteta  i kroz periodične sastanke i debate podigne kvalitet IT servisa.