Monitoring mrežne infrastrukture i servisa

Rad današnjih mrežnih uređaja i servisa je nezamisliv bez dobro podešenog monitoring sistema. Iako se za monitoring mreže još uvek koriste stari protokoli kao što su SNMP, NetFlow i Syslog, njihova primena je još uvek dominantna u svetu monitoringa. Iako se ovi protokoli veoma lako konfigurišu i pokreću treba imati na umu da nepravilno konfigurisani servisi za monitoring mogu napraviti velike probleme u mreži. Kao primer se može uzeti default podešavanje za SNMP community string koje proizvođači mrežne opreme često konfigurišu sa “public” vrednošću. Oslanjajući se na ovu informaciju, zlonamerni korisnik može doći do informacija o opremi u vašoj mreži, ili čak pronaći informacije o operativnim sistemima koje koristite a zatim iskoristiti dobro poznate propuste kod tih operativnih sistema. Prilikom implementacija sistema za monitoring sigurnosni aspekt predstavlja veoma bitan korak i na ovom sajtu možete pronaći bitne preporuke koje će vam omogućiti da napravite kvalitetan i siguran sistem za monitoring mrežne infrastrukture i servisa.

AMRES/RCUB je formirao radnu grupu za monitoring mrežne infrastrukture i servisa koja ima za cilj pisanje tehničkih dokumenata iz ove oblasti. Radna grupa je otvorena za prijem novih članova koji žele da doprinesu stvaranju kvalitetne CBP tehničke dokumentacije. Trenutni sastav grupe je dat u tabeli:

Ime i Prezime Institucija email
Jovana Palibrk Akademska mreža Republike Srbije jovana.palibrk@amres.ac.rs
Miloš Kukoleča Akademska mreža Republike Srbije milos.kukoleca@amres.ac.rs

Dokumenta izdata od strane AMRES/RCUB:

Iskustva drugih akademskih mreža se mogu pronaći u dokumentima najbolje prakse (Best Practice Documents – BPD). Ova dokumenta su napisana na engleskom jeziku i slobodno se distribuiraju širom evropske akademske zajednice. Dokumenta pisana na temu monitoringa mrežne infrastrukture i servisa možete pronaći ovde.