Fizička Infrastruktura

Drastično povećanje Internet saobraćaja poslednjih godina primorao je provajdere na konstantno proširenje i unapređenje fizičke infrastrukture. Veći kapaciteti linkova, bolje strukturno kabliranje i obezbeđivanje optimalnih uslova za rad serverske opreme postali su prioritet u radu Internet provajdera širom sveta. U skladu sa trendovima, Akademske mreže širom Evrope pažljivo planiraju sopstvenu mrežnu arhitekturu i uvode poboljšanja u strujnom napajanju, ventilaciji i klimatizaciji prostorija sa mrežnom opremom. Dodatno se implemenitaju nove “zelene” tehnologije kao što je virtuelizacija koja ima za cilj smanjivanje potrošnje električne energije i bolje iskorišćavanje resursa. Poseban akcenat se stavlja na izgradnju infrastrukture za pouzdan i kvalitetan prenos audio-vizuelnih sadržaja kao što su predavanja na Univerzitetima ili video konferencije.

Iskustva drugih akademskih mreža se mogu pronaći u dokumentima najbolje prakse (Best Practice Documents – BPD). Ova dokumenta su napisana na engleskom jeziku i slobodno se distribuiraju širom evropske akademske zajednice. Dokumenta pisana na temu fizičke mrežne infrastrukture možete pronaći ovde.