Sigurnost

Paralelno sa razvojem savremenih tehnologija i sve većim korišćenjem interneta, razvijan je niz malicioznih softvera i alata koji su imali za cilj da iskoriste ranjivosti koje postoje na mrežnim  uređajima, operativnim sistemima i servisima. Cilj dokumenata koji su razvijeni u okviru radne grupe za sigurnost je da pruže administratorima uvid u tehnologije i metodologije koje mogu koristiti prilikom zaštite svoje mrežne infrastrukture.

AMRES/RCUB je formirao radnu grupu za sigurnost koja ima za cilj pisanje tehničkih dokumenata iz ove oblasti. Radna grupa je otvorena za prijem novih članova koji žele da doprinesu stvaranju kvalitetne CBP tehničke dokumentacije. Trenutni sastav grupe je dat u tabeli:

Ime i Prezime Institucija email
Jovana Palibrk Akademska mreža Republike Srbije jovana.palibrk@amres.ac.rs
Miloš Zdravković Računarski Centar Univerziteta u Beogradu milos.zdravkovic@rcub.bg.ac.rs
Miloš Kukoleča Akademska mreža Republike Srbije milos.kukoleca@amres.ac.rs

Dokumenta izdata od strane AMRES/RCUB:

Iskustva drugih akademskih mreža se mogu pronaći u dokumentima najbolje prakse (Best Practice Documents – BPD). Ova dokumenta su napisana na engleskom jeziku i slobodno se distribuiraju širom evropske akademske zajednice. Dokumenta pisana na temu sigurnosti možete pronaći ovde.