eduroam trening

Svi danas dostupni napredni IT servisi zahtevaju infrastrukturu za autentifikaciju i autorizaciju (AAI). AAI koncept se zasniva na modularnosti – omogućava povezivanje novih servisa u već postojeći sistem. Cilj ovog treninga je da učesnike upozna sa eduroam i iAMRES uslugama, kao i sa jednostavnim načinom instalacije i konfiguracije svih elemenata (baze sa korisničkim nalozima i RADIUS servera) neophodnih za kreiranje skalabilne AAI infrastrukture. Trening obuhvata sledeće teme:

  • upoznavanje sa eduroam i iAMRES uslugama,
  • instalacija i konfiguracija OpenLDAP softvera za kreiranje sistema za menadžment identiteta,
  • instalacija i konfiguracija FreeRADIUS softvera za implementaciju RADIUS servera i upotrebu u okviru eduroam usluge.

Ovaj trening će biti organizovan u četvrtak 28. aprila, kao nastavak inicijative AMRES-a koja za cilj ima povećanje broja institucija povezanih na eduroam uslugu, a realizovan je u saradnji sa Campus Best Practice taskom u okviru GEANT4-1 projekta. Trening je namenjen administratorima AMRES korisnika i sastoji se od teoretskog i praktičnog dela. Za praktični deo treninga potrebno je da ponesete vaš računar. Kako biste u potpunosti mogli da učestvujete u treningu potrebno je da imate instalirane: VirtualBox i putty. Učesnici će dobiti sav neophodan materijal koji će im olakšati vežbu.

Kao rezultat treninga očekuje se bolji nivo razumevanja AAI koncepta kroz primenu u eduroam usluzi. Trening je osmišljen za administratore koji rade ili će raditi na implementaciji RADIUS servera, kao i za one koji žele da steknu ili učvrste svoje znanje. Broj mesta je ograničen na 25, pa je potrebno blagovremeno obezbediti učešće. Registracija će biti otvorena do utorka, 26. aprila. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na helpdesk@amres.ac.rs.

REGISTRACIJA

Vreme održavanja:

09:00 – 17:00
28. april 2016.

Mesto održavanja:

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 73a
Paviljon Rašović, I sprat, laboratorija 26

Agenda

  09:00 – 11:00   Uvod
  11:00 – 11:30   Pauza
  11:30 – 13:30   Prvi deo treninga
  13:30 – 15:00   Pauza
  15:00 – 17:00   Drugi deo treninga