Upotrebom digitalnih sertifikata do sigurnog pristupa servisima

Dokument promoviše usvajanje digitalnih sertifikata u institucijama članicama Akademske mreže Srbije kao načina za uspostavljanje sigurnih kanala komunikacije. Da bi korisnici prilikom preuzimanja ili slanja podataka na neki server imali zaštićenu komunikaciju, moraju biti sigurni da su zaista pristupili onom serveru kojem su imali nameru da pristupe i da niko ne može pročitati i/ili promeniti podatke koji se šalju ili primaju. Upotreba digitalnih sertifikata u kombinaciji sa SSL tehnologijom omogućava pomenutu sigurnost. Opisane su komponente PKI infrastrukture, ali i način realizacije PKI funkcija na primeru uključivanja AMRES-a u TCS (TERENA Certificate Service) servis. Navedene su i različite potrebe za korišćenjem PKI u NREN-u, koje zahtevaju različite tipove digitalnih sertifikata, ali je posebna pažnja posvećena korišćenju PKI infrastrukture, odnosno digitalnih sertifikata u kombinaciji sa SSL tehnologijom u svrhu međusobne autentifikacije servisa i njihovih korisnika. U dokumentu je objašnjen postupak pribavljanja serverskog sertifikata – generisanje ključa, formiranje sertifikata, priprema za/i podnošenje zahteva za potpisivanje serverskog sertifikata. U završnom delu dokumenta nalaze se uputstva za instalaciju digitalnih sertifikata na Linux serverima.

Dokument možete preuzeti ovde.