Tag Archives: DOS

Preporuke za analizu mrežnog saobraćaja pomoću NetFlow protokola

Cilj ovog dokumenta je da predstavi postupke koji se koriste za analizu saobraćaja u mreži, čime se postiže jasan uvid u strukturu saobraćaja i efikasno otkrivanje eventualnih problema i anomalija. Prvo su predstavljene tehnologije za analizu mrežnog saobraćaja, kao i njihove prednosti i mane. Zatim su detaljno obrađene preporuke za analizu mrežnog saobraćaja zasnovanu na statistici prikupljenoj preko NetFlow protokola. Preporuke obuhvataju primere ispravnog konfigurisanja NetFlow protokola na mrežnim uređajima kao i primere indirektnog korišćenja NetFlow protokola u situacijama kada ga mrežni uređaji ne podržavaju. Dokument obuhvata i pregled korišćenja ICmyNet.Flow sistema za analizu NetFlow statistike, koji se koristi kao jedan od Network Management sistema ne samo u Akademskoj mreži Srbije već i u drugim NREN ovima.

Dokument možete preuzeti ovde.