Radionica “Sigurnost mreže i mrežnih servisa, Beograd 2015″

EN | SR

Rad u akademskim okruženjima je postao nezamisliv bez korišćenja Interneta i mrežnih servisa. Članovi akademske zajednice imaju svakodnevnu potrebu za pristup, skladištenje i razmenu važnih, a često i poverljivih informacija. U moru informacija, postalo je važno edukovati IT osoblje kako bi pravilno, sistematično i efikasno pristupili rešavanju problema sigurnosti u računarskim mrežama. U cilju edukacije i podizanja svesti lokalnih administratora o zaštiti mrežnih servisa AMRES je organizovao radionicu posvećenu temama iz oblasti sigurnosti.

Radionica “Sigurnost mreže i mrežnih servisa, Beograd 2015″ je obuhvatila:

  • Trening sigurnosti mrežnih servisa
  • Seminar o sigurnosti mrežnih servisa

Organizacija

Radionica je organizovana u okviru aktivnosti na GEANT3plus projektu, grupa GN3+/NA3/T2 “Campus Best Practice”. Cilj aktivnosti je kreiranje i promocija dokumenata najbolje prakse (Best Practice Documents – BPD) u sledećih šest oblasti: Fizička infrastruktura, Kampus mreže, Bežična komunikacija, Nadgledanje mreže, Komunikacija u realnom vremenu i Sigurnost. Evropske akademske mreže, uključujući AMRES, kreiraju dokumente u kojima kratko i jednostavno opisuju svoja iskustva u implementaciji određenih servisa i rešenja u okviru svoje mreže. Razmena ovih dokumenata i njihova promocija među IT osobljem akademske zajednice imaju za cilj edukaciju i podizanje kvaliteta računarskih mreža u akademskim institucijama.

Trening sigurnosti je držao COMCERT tim (CyberSecurity Foundation) iz Poljske koji već ima iskustva u organizovanju treninga ovog tipa.

Ciljevi

Predavači, trening instruktori i gosti radionice su bili ugledni članovi akademskih mreža iz Evrope koji su predstavljali svoja iskustva u radu i zaštiti određenih servisa. Cilj radionice je bio da se administratorima pruži prilika ne samo da se upoznaju sa sadržajem dokumenata najbolje prakse već i da razmene svoja iskustva sa predstavnicima drugih akademskih mreža Evrope i steknu nova znanja koja će biti primenljiva u daljem svakodnevnom radu.

Vreme i mesto održavanja

Radionica je održana od 18. do 20. marta 2015. godine u Beogradu, Republika Srbija.

Kalendar radionice
Sreda, 18. mart 2015. Trening sigurnosti, Dan 1
Četvrtak, 19. mart 2015. Trening sigurnosti, Dan 2
Petak, 20. mart 2015. Seminar sigurnosti, Dan 3

Sva tri dana programa su održana u hotelu Holiday Inn, Ulica španskih boraca 74, 11070 Beograd.

Program za trening sigurnosti

Trening sigurnosti mrežnih servisa je bio namenjen sistem administratorima obrazovnih institucija koji se bave održavanjem i zaštitom osnovnih mrežnih servisa. Cilj treninga je bio da polaznici razmotre sigurnosne mehanizme koje koriste u svakodnevnom radu, uvide najčešće greške i steknu nova znanja o pravilnoj zaštiti mrežnih servisa.

Učesnici treninga su bili podeljeni u timove, pri čemu je svaki tim imao 2-4 člana. Svakom timu je na raspolaganje data posebna mrežna infrastruktura (dva servera sa instaliranim osnovnim mrežnim servisima) koju treba zaštiti od potencijalnih napada. Timovi su imali zadatak da što bolje zaštite svoju infrastrukturu i servise i potom se odbrane od nadolazećih DDoS napada. Svaki tim je imao za cilj da obezbedi dostupnost servisa i ujedno se odbrani od napada koji se odvijaju u realnom vremenu. Nakon dve faze napada, trening instruktori su učesnicima ukazali na vektore napada i propuste u zaštiti mrežnih servisa. Na osnovu dobijenih informacija timovi su korigovali svoje zaštitne mehanizme i poboljšali sigurnost svojih servera.

Program treninga je dat u nastavku:

Sreda, 18. mart 2015. – Trening sigurnosti, Dan 1
09:15 – 10:00 Registracija za trening
10:00 – 11:00 Uvod u trening
11:00 – 11:30 Pauza za kafu
11:30 – 13:00 Preventivna zaštita mrežnih servisa
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 – 15:30 Simulacija napada – faza 1
15:30 – 16:00 Pauza za kafu
16:00 – 17:30 Analiza napada i pravilni mehanizmi zaštite

 

Četvrtak, 19th March 2015 – Trening sigurnosti, Dan 2
10:00 – 11:00 Simulacija napada – faza 2
11:00 – 11:30 Pauza za kafu
11:30 – 13:00 Analiza napada i pravilni mehanizmi zaštite
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 – 15:30 Simulacija napada – faza 3 (primena naučenih principa)
15:30 – 16:00 Pauza za kafu
16:00 – 17:30 Zaključci

Spisak učesnika na treningu sigurnosti

Spisak učesnika koju su prisustvovali treningu je dat u nastavku:

Ime Prezime Institucija
Radislav Adamović Farmaceutski fakultet Beograd
Aleksandar Bajić JU Akademska i istraživačka mreža RS
Ivica Barišić RCUB
Jean Benoit Strasbourg University
Dušan Crnogorac Saobraćajni fakultet Beograd
Nada Đorđević Veselinović Matematički fakultet Beograd
Marko Eremija AMRES
Marko Gagović Saobraćajni fakultet Beograd
Nebojša Ilić AMRES
Nemanja Ivanović Šumarski fakultet Beograd
Vlatko Jakimov MARnet
Igor Janošević Arhitektonski fakultet Beograd
Dragan Karalić Biblioteka grada Beograda
Krystian Kochanowski COMCERT
Miloš Kukoleča AMRES
Miloš Ljubojević JU Akademska i istraživačka mreža RS
Miroslaw Maj COMCERT
Jari Miettinen CSC/FUNET
Ognjen Milosavljević RCUB
Dušan Nikezić Institut Vinča
Dawid Osojca COMCERT
Aleš Padrta CESNET, z.s.p.o.
Željko Pavlić Arhitektonski fakultet Beograd
Miloš Perić Visoka tehnička škola Niš
Michal Przybylski CEENET
Dušan Ristić Filološki fakultet Beograd
Saša Sofijanić Šumarski fakultet Beograd
Andirjana Todosijević AMRES
Rastko Vasiljević FON Beograd
Duško Višić Matematički fakultet Beograd
Bojan Vitnik FFH Beograd
Miloš Zdravković RCUB
Ivana Živković AMRES
Sanja Simonova MARnet
Novak Novakov MARnet

Program za seminar sigurnosti

Seminar sigurnosti je održan trećeg dana radionice sa ciljem promocije dokumenata najbolje prakse koji su nastali tokom rada Campus Best Practice taska u okviru GEANT projekta. Ugledni predavači iz četiri evropske zemalje su predstavilii dokumente najbolje prakse svojih akademskih mreža. Program seminara je dat u nastavku. Klikom na ime prezentacije možete preuzeti odgovarajuće slajdove, dok klik na video ikonicu pored imena prezentacije pokreće snimljeni video posmatrane prezentacije.

10:15 – 10:30Izveštaj sa treninga  Miroslaw Maj

Petak, 20. mart 2015. godine
09:15 – 10:00 Registracija za seminar
10:00 – 10:15 Uvod i dobrodošlica   Jari Miettinen
10:30 – 11:00 Recommended ICT security architecture in the HE sector   Øivind Høiem, UNINET
11:00 – 11:30 DNSSEC operational experiences and recommendations   Antti Ristimäki, CSC/FUNET
11:30 – 12:00 Improving DNS reliability and security   Jean Benoit, Strasbourg University
12:00 – 12:30 Pauza za kafu
12:30 – 13:00 IPv6 security   Tomas Podermanski, Brno University
13:00 – 13:30 Log Analysis as a Service using open source scalable systems   Gurvinder Singh, UNINET
13:30 – 14:00 Identifying users behind NAT devices   Matej Gregr, Brno University
14:00 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:30 Guidelines for information classification   Øivind Høiem, UNINET
15:30 – 16:00 Creating a University CERT   Jean Benoit, Strasbourg University
16:00 – 16:50 Forensic analysis   Aleš Padrta, CESNET CERT
16:50 – 17:00 Završna reč    Miloš Kukoleča, AMRES

Spisak učesnika na seminaru sigurnosti

Spisak učesnika koju su prisustvovali seminaru je dat u nastavku:

Ime Prezime Institucija
Radislav Adamović Farmaceutski fakultet Beograd
Aleksandar Bajić JU Akademska i istraživačka mreža RS
Jean Benoit Strasbourg University
Ratko Bučić JUNIS, Niš
Dušan Crnogorac Saobraćajni fakultet Beograd
Miloš Cvetanović AMRES
Marko Gagović Saobraćajni fakultet Beograd
Matej Gregr Brno University
Øivind Høiem UNINET
Nemanja Ivanović Šumarski fakultet Beograd
Vlatko Jakimov MARnet
Bojan Jakovljević AMRES
Igor Janošević Arhitektonski fakultet Beograd
Dragan Karalić Biblioteka grada Beograda
Darko Kozarski Poljoprivredni fakultet Beograd
Marko Živanović ETF Beograd
Miloš Kukoleča AMRES
Miloš Ljubojević JU Akademska i istraživačka mreža RS
Jari Miettinen CSC/FUNET
Nikola Miladinović Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Petar Milić Univerzitet u Prištini
Dušan Nikezić Institut Vinča
Novak Novakov MARnet
Aleš Padrta CESNET CERT
Miloš Perić Visoka tehnička škola Niš
Tomas Podermanski Brno University
Michal Przy CEENET
Dušan Ristić Filološki fakultet Beograd
Antti Ristimäki CSC/FUNET
Sanja Simonova MARnet
Gurvinder Singh UNINET
Saša Sofijanić Šumarski fakultet Beograd
Andrijana Todosijević AMRES
Mladen Trikoš Vojna akademija Beogad
Rastko Vasiljević FON Beograd
Bojan Vitnik FFH Beograd
Dragan Vranešević Filološki fakultet Beograd
Dušan Vučković JUNIS
Marko Vujković Hemijski fakultet Beograd
Marko Živković JUNIS
Ivana Živković AMRES

Galerija

Slike sa radionice možete pogledati ovde.